Ce sunt irigatiile

Ce sunt irigatiile

Irigarea culturilor este o măsură tehnică agricolă ce constă în aprovizionarea dirijată a solului cu volume suplimentare de apă, faţă de cele primite în mod natural din precipitaţii şi din stratul de apă freatică.

Asociată cu administrarea îngrăşămintelor, cu utilizarea de soiuri şi hibrizi de mare producţie, cu folosirea tehnologiilor de cultivare diferenţiate, irigaţia determină o creştere substanţială a randamentului culturilor agricole.

Pentru regiunile secetoase, care în condiţiile ţării noastre reprezintă aproximativ jumătate din suprafaţa agricolă, consumul de apă al plantelor este mai mare decât cantitatea de apă înmagazinată în sol.

Majoritatea culturilor nu reuşesc fără irigaţie, iar pentru orez irigaţia este o condiţie absolută.

Coded by PUIU